Agudat ha-Noar ha-Iwri „Akiba”

(„Akiwa”; hebr., Związek Młodzieży Hebrajskiej „Akiba” [„Akiwa”]) – młodzieżowa niesocjalistyczna organizacja syjonistyczna, odwołująca się do metody skautowej, związana z Et Liwnot, umiarkowanym skrzydłem ogólnego syjonizmu. Została zarejestrowana w 1934; jej centrala mieściła się w Krakowie. Od Noar Syjoni różniła się większym przywiązaniem do tradycji i przestrzeganiem przepisów religijnych. Pełne prawa członka organizacji miały osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodsze były „uczestnikami”. A. ha-N. ha-I. „A.” wspierała akcje prowadzone przez Keren Kaj(j)emet le-Israel i Keren ha-Jesod; uczono w niej zasad pierwszej pomocy, geografii Palestyny, języka hebrajskiego, historii i literatury żydowskiej; organizowano rolnicze fermy, które miały przygotowywać członków do pracy w Palestynie. W okresie od września 1933 do maja 1934 i od 1 XII 1934 do 15 III 1936 wydawała w Krakowie pisma: „Ceirim” [hebr., Młodzi]. Pismo młodych ruchu Agudat ha-Noar ha-Iwri Akiba) oraz od 17 XI 1933 do 16 VI 1939 – „Diwre(j) Akiwa” [hebr., Sprawy (Słowa) Akiby]. Pismo gdudu pierwszego ruchu Agudat ha-Noar ha-Iwri Akiba. Po wybuchu II wojny światowej członkowie A. ha-N. ha-I. „A.” działali w podziemiu w gettach, m.in. wydawali własne gazety, uczestniczyli w tworzeniu ŻOB w getcie warszawskim. Po wojnie organizacja wznowiła działalność jako Ha-Noar ha-Cij(j)oni (ha-Syjoni) „Akiba” (hebr., Młodzież Syjonistyczna „Akiba”) i związana była ściśle z Ichudem. (Zob. też: Ha-Noar ha-Iwri; Ha-Szomer ha-Leumi)

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand