Adret Salomon (Szlomo) ben (ibn) Abraham

zw. RASZBA (RaSzbA; akr. od Rabi Szlomo ben Abraham) (1235 Barcelona – 1310 tamże) – rabin, badacz Biblii i Talmudu. Od 1280 r. sprawował urząd rabina Barcelony. Był również rektorem tamtejszej jesziwy. Rygorystycznie przestrzegał tradycji talmudycznej, odrzucając kabałę. Choć bardzo cenił sobie filozofię, publicznie uznawał ją za zagrożenie dla religii. Jako jeden z pierwszych prowadził badania nad TJ. W licznych responsach ustosunkował się do zagadnień biblijnych i talmudycznych, odnoszących się nie tylko do praktyki religijnej. Do najważniejszych jego dzieł należą: Chid(d)usze(j) ag(g)adot ha-SZAS (hebr. Komentarze hagadyczne do Talmudu) i kodeks halachiczny Torat ha-bajit.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand