Achiasz Szilonita

(hebr. Achij(j)a ha-Sziloni) – według tradycji biblijnej, prorok izraelski z Szilo, działający w ostatnich latach panowania króla Salomona oraz jego syna, Roboama, i Jeroboama I (1 Krl 11,29-37). A.Sz. krytykował tolerancję Salomona wobec obcych kultów, poparł podniesiony przeciw niemu przez Jeroboama bunt, później jednak potępił ród Jeroboama za schizmę religijną. Według tradycji rabinackiej, zginął z ręki Abiasza, syna Roboama.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand