Abraham Cwi ben Eleazar

Abraham Cwi [Hirsz] z Piotrkowa (1780-1828) – rabin (od 1800 w Pilicy, później w Piotrkowie), uważany za autorytet w dziedzinie Talmudu. Głównym jego dziełem był zbiór responsów Brit Awraham (hebr., Przymierze Abrahama, wyd. 1819), odnoszących się do wszystkich części Szulchan Aruch. A.C. ben E. był także autorem Gufe halachot (wyd. Łódź 1911) – nowel talmudycznych do Szulchan Aruch i prac Majmonidesa, oraz wielu innych nowel, kazań i responsów.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand