Abraham Abele ben Chaim ha-Lewi Gombiner

Abraham Abele z Gąbina; Gombiner Rebe (jid., Rebe Gąbiński [z Gąbina]) (ok. 1635 Gąbin – 1682 [1683] Kalisz) – kabalista, autor komentarzy talmudycznych, pism halachicznych i religijnych utworów poetyckich. We wczesnej młodości rozpoczął działalność jako rabin w Kaliszu i nauczyciel tamtejszej jesziwy. Przed 1671 ukończył swe najsłynniejsze dzieło Magen Awraham (wyd. w 1692 r.), będące komentarzem do pierwszej części Szulchan Aruch J. ben E. Karo, które zupełnie wyparło wcześniejsze komentarze. A.A. ben Ch. ha-L.G. napisał również komentarze do midraszu Jalkut Szimoni pt. Zajit raanan (hebr., Rozłożysta oliwka, wyd. 1704); zbiór wykładów homiletycznych do cotygodniowych czytań z Tory pt. Szemen sas(s)on (1704); nowele talmudyczne (zaginione); oraz pieśń żałobną o zniszczeniu Jerozolimy i pieśń gloryfikującą Torę.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand