Abraham Abele ben Abraham Salomon

(1764-1836 Wilno) – talmudysta litewski. Pełnił funkcję rabina w wielu gminach żydowskich; od 1802 był przewodniczącym rabinatu w Wilnie. Uważano go za mistrza kazuistyki talmudycznej. Wystosowany przezeń w 1822 r. apel o wspieranie ubogich Żydów w Palestynie spotkał się z żywiołowym odzewem. Jego responsy i nowele talmudyczne zachowały się rozproszone w dziełach innych autorów.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand