Abiszag

(hebr. Awiszag = mój ojciec zbłądził) – według tradycji biblijnej, dziewczyna z Szunem (Szunemitka) leżącego w dolinie Ezdrelon, pielęgnująca króla Dawida w ostatnich latach jego życia (1 Krl 1,3). Po śmierci monarchy, gdy królem został Salomon, jego brat Adoniasz zwrócił się doń o wyrażenie zgody na małżeństwo z A. Salomon, uważając prośbę brata za próbę przejęcia władzy, kazał go zamordować.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand