Aaron Samuel z Kojdanowa

zob. Kojdanower Aaron Samuel ben Izrael (1614-1676)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand