„5 Rano”. Bezpartyjny dziennik żydowski

(później – krótko – bez podtytułu; od 30 IX 1932 – Codzienne pismo ilustrowane; w 1936 – Codzienne pismo żydowsko-polskie, a od 1937 – Pismo codzienne żydowsko-polskie) – gazeta wydawana w Warszawie od 18 III 1931 do 21 VII 1939. Ogółem ukazało się 3 168 numerów, w nakł. od 30 do 50 tys. egzemplarzy. Redaktorami odpowiedzialnymi byli kolejno: Sz. Klaczkin, M. Gingold i K. London; redaktorem i wydawcą – E. Śpiewak, potem J. Górka, a następnie I. Anigsztein; redaktorem nacz. (1932-1937) – S. Świsłocki. Była to popularna gazeta, bez żydowskich akcentów, prezentująca wydarzenia kryminalne i sensacyjne, reportaże sądowe, skandale towarzyskie; drukująca w odcinkach sensacyjno-miłosne, dość niewybredne powieści. Obok działu informacyjnego, pojawiały się w niej także przystępnie napisane komentarze polityczne i gospodarcze. Z gazetą współpracowali m.in.: M. Kipnis, A. Perec, Cecylia Słapakowa. Dziennik miał stałe dodatki: „Dodatek Lekarski” i „5 Rano Sportowa”. Obok wydania warszawskiego, od 12 XI 1933 ukazywały się też mutacje gazety: lwowska (red. odpowiedzialny I. Anigsztein) oraz częstochowska. Od 1932 wychodził też dodatek „5 Rano dla Młodych”

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem