Pracownie badawcze


PRACOWNIA BADAŃ NAD DUCHOWOŚCIĄ ŻYDOWSKĄ NA ZIEMIACH POLSKICH

Zespół badawczy,,Duchowość żydowska na ziemiach polskich” został powołany do życia w roku 2013 przez Żydowski Instytut Historyczny i Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącymi zespołu są dr hab. Jan Doktór (ŻIH), dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ). Zespół zajmuje się wszystkimi przejawami życia religijnego i duchowego Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków. Na seminariach odbywających się w każdy drugi piątej miesiąca w Żydowskim Instytucie Historycznym członkowie zespołu kolejno przedstawiają rezultaty swoich dotychczasowych prac badawczych oraz planowane i realizowane projekty. Efekty prac zespołu są publikowane jako tematyczne „Duchowość żydowska w Polsce”. Dotychczas ukazały się trzy numery monograficzne „Kwartalnika Historii Żydów – Jewish History Quarterly” z materiałami powstałymi w Pracowni badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich. Ostatni w numerze 263 (wrzesień 2017).

Przewodniczący zespołu: dr hab. Jan Doktór (ŻIH), dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ)


PRACOWNIA BADAŃ NAD EDYCJĄ ARCHIWUM RINGELBLUMA 

Zespół naukowy pracujący w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma nad pełną edycją dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) – kolekcji wpisanej w 1999 r. przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego „Pamięć Świata” – otrzymał decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2012 r. grant w wysokości 2.137.876 złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację tego projektu. W serii Archiwum Ringelbluma ukazało się już 15 tomów dokumentów, kolejne wyjdą drukiem niebawem. Dzięki uzyskanym środkom planujemy w latach 2013–2017 publikację kolejnych 15 tomów.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

Koordynator: dr Katarzyna Person


pracownia Encyklopedii getta warszawskiego

Pracownia Encyklopedii getta warszawskiego to tytuł projektu badawczego, którego celem jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta. Mimo coraz liczniejszych publikacji źródłowych oraz opracowań wiele zagadnień ciągle domaga się uzupełnienia. Opierając się na szerokim wyborze źródeł, w tym w pierwszej kolejności na dokumentach z Archiwum Ringelbluma, członkowie zespołu opracują szereg zagadnień z zakresu historii, ekonomii, życia społecznego i kulturalnego warszawskiego getta. Wyniki prac zostaną opublikowane on-line.

Uzupełnieniem encyklopedii będzie interaktywna mapa, która powstanie w oparciu o zgromadzony materiał.

Kierownik Pracowni: prof. Andrzej Żbikowski


PRACOWNIA BADAŃ NAD KULTURĄ I INTELIGENCJĄ JĘZYKA JIDYSZ

Pracownia, powstała jesienią 2012 roku, swoje działania skupia na badaniach poświęconych nowoczesnej kulturze jidysz; współpracuje z Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych. Pierwszym realizowanym przezeń projektem jest seminarium Inteligencja Jidyszlandu.

W polskiej historiografii, studiach kulturowych i literackich zainteresowanie żydowską inteligencją wciąż ma charakter raczej jednostronny. Często sprowadza się do zainteresowania problematyką asymilacji i/lub akulturacji oraz antysemityzmu. Tym samym dotychczas niewiele uwagi poświęcono procesom kształtowania się i programom narodowej, wielojęzycznej inteligencji żydowskiej, której najsłabiej opisaną częścią jest inteligencja jidyszojęzyczna.

Kierownik pracowni: dr Karolina Szymaniak


PRACOWNIA BADAŃ NAD WSPÓŁCZESNĄ HISTORIĄ/KULTURĄ ŻYDÓW I JEJ ZWIĄZKAMI Z HISTORIĄ/KULTURĄ POLSKĄ

Zespół badawczy porusza się w szerokim obszarze 1944 — chwila bieżąca. Takie ramy czasowe, poprzez wspólną pracę, pozwalają spojrzeć na całość dziejów/kultury Żydów w tym okresie oraz, co ważne, zaobserwować dynamikę zmian dotyczących kształtu żydowskiej społeczności.

Aktualnie członkowie zespołu opracowują materiały dotyczące historii ŻIH oraz przygotowują edycję prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

Kierownik Pracowni: dr Helena Datner 


PRACOWNIA VARSAVIANISTYCZNA

W 2009 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma został utworzony Zakład Varsavianistyczny, który od maja 2013 roku nosi nazwę Pracowni Varsavianistycznej.

  Celem pracowni są przede wszystkim badania nad dziejami Żydów w Warszawie i na Mazowszu od początków ich osadnictwa, do wybuchu II wojny światowej (we wrześniu 1939 r.), poprzez:
  - inicjowanie i prowadzenie wszechstronnych prac naukowych, obejmujących zarówno życie społeczne, polityczne, jak i szeroko rozumiane życie kulturalne (w tym także religijne);
  - publikowanie wyników badań;
  - uczestnictwo w działaniach zmierzających do popularyzacji wiedzy na ten temat.

  Kierownik Pracowni: dr Zofia Borzymińska


  Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem