Żydowska Samopomoc Społeczna (Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdisches Hilfskomitee). 1940 – 1942 [1944]

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
211 20 m b. 1470 Pobierz

Dzieje twórcy: Żydowska Samopomoc Społeczna ( odpowiednik "aryjskiej" Rady Głównej Opiekuńczej) - powołana za przyzwoleniem władz okupacyjnych w maju 1940 i zlikwidowana 29.07.1942 - była organizacją dobrowolnej opieki nad ludnością żydowską w Generalnym Gubernatorstwie. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety Opiekuńcze Powiatowe i Miejskie, które działały w poszczególnych gettach. Prezydium ŻSS miało siedzibę w Krakowie, podlegało mu ok. 400 placówek opiekuńczych w gettach. Zebrane dotacje pienieżne, żywność, lekarstwa, odzież trafiały do najbardziej potrzebujących, do kuchni ludowych, zakładów opieki zamkniętej i innych placówek. Przewodniczący Prezydium Michał Weichert, sekretarz generalny Emanuel Ringelblum. Zabezpieczona po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną ocalała część archiwum Prezydium ŻSS w 1947 r. została przejęta przez ŻIH wraz ze zbiorami CŻKH.
Zawartość: Zespół ŻSS 1940-1942 [1944] zawiera m.in..:
- statuty i regulaminy ŻSS, Naczelnej Rady Opiekuńczej, Polskiej Rady Głównej, sprawozdanie z posiedzeń Rady Głównej Opiekuńczej. 1940 r.;
- memoriały, okólniki i instrukcje ŻSS 1940-1942;
- notatki z posiedzeń Prezydium, konferencji, rozmów telefonicznych i z pracy poszczególnych wydziałów Prezydium 1940-1942;
- korespondencja ogólna ze Związkiem Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos, Towarzystwem Ochrony Zdrowia, Domem Sierot w Krakowie, Żydowskim Komitetem Inwalidów Wojennych, Polskim Czerwonym Krzyżem 1940-1942;
- wykazy subwencji przyznanych terenowym placówkom ŻSS;
- podania osób prywatnych i firm o pozostanie w Krakowie 1940;
- korespondencja osób prywatnych i firm w sprawach pomocy 1940-1942;
- korespondencja dotycząca poszukiwania krewnych 1942-1943;
- korespondencja z organizacjami żydowskimi i osobami prywatnymi zagranicą 1940-1943;
- Punkt Rozdzielczy Leków, dokumentacja, korespondencja 1940-1942;
- korespondencja z Deutsche Emailwarenfabrik 1943-1944 i obozami pracy 1943-1944;
- meldunki i wykazy z obozu w Płaszowie 1943;
- kopie pism Prezydium do władz niemieckich 1940-1942;
- korespondencja Prezydium z delegaturami ŻSS w blisko 400 miejscowościach (indeks geograficzny) w sprawach pomocy, sytuacji ogólnej, przesiedleńców, szpitali i in. 1940-1942.
Sporządzono 45 870 rekordów z danych osobowych zawartych w dokumentach.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem