Synagogen Gemeinde Gleiwitz (Gmina Żydowska Gliwice). 1907 – 1942

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
112 5 m b. 212 Pobierz

Dzieje twórcy: Gmina żydowska w Gliwicach powstała w w. Archiwum gminy w czasie wojny uległo znacznemu zniszczeniu i rozproszeniu. Akta przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943),
- Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942,
- Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942,
- sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943,
- korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943:
- legaty, fundacje 1910-1939,
- dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939,
- statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942,
- sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych majątków i papierów wartościowych,
- korespondencja z gestapo 1939-1941,
- korespondencja w sprawie likwidowanych gmin (Kluczbork 1934-1938, Byczyna 1938, Głogówek 1938-1939).
- opieka nad chorymi 1939-1941,
- Jüdischer Kulturbund in Deutschland E.V. in Gleiwitz. [Żydowski Związek Kulturowy w Niemczech stowarzyszenie zarejestrowane w Gliwicach] 1938-1939,
- spawy pomocy biednym (Hilfsverein) ,
- dokumentacja przydziałów żywnościowych i punktów zbiorowego żywienia,
- korespondencja dotycząca szkół i przedszkoli, patronatów, opłat szkolnych, planów lekcyjnych 10.1939-06.1942, personelu nauczycielskiego,
- sprawy socjalne pracowników gminy,
- finanse gminy 1934-1942: zestawienia finansowe, księgi kasowe, podatki na rzecz gminy 1938-1941, ubezpieczenia. 1937-1942, korespondecja z bankami, nakazy płatnicze, pełnomocnictwa w sprawach finansowych i majątkowych,
- teczki poszczególnych dłużników gminy 1939-1942
- korespondencja w sprawie przesiedleń, wysiedleń z mieszkań, wysyłek do obozów pracy,
- wykaz ludności żydowskiej Gliwic 10.1941
- listy deportowanych 1939, 1942.
W tym:
- Kartoteka ludności żydowskiej Gliwic 1933-1942 (3357 rekordów) (112/144b)
- Kartoteka ludności żydowskiej Gliwic 1940-41 (264 rekordy) (112/144a)

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem