Rada Żydowska w Warszawie. 1939–1945, [przed 1939, po 1945]

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
221 3 m b. 51 Pobierz

Dzieje twórcy: W październiku 1939 r. mieszkało w Warszawie ok. 360 tys. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Radę Żydowską w Warszawie utworzono na polecenie władz okupacyjnych 4.10. 1939 r. Na jej czele stanął inż.. Adam Czerniaków, który już 23.09.1939 — wobec wyjazdu z miasta przewodnicącego gminy — został przez Stefana Starzyńskiego mianowany prezesem Gminy. 23.07.1942 r., w drugim dniu Wielkiej Akcji Likwidacyjnej, A. Czerniaków popełnił samobójstwo. Jego następcą był Marek Lichtenbaum. Getto zamknięto 16.11.1940 r. Stłoczono tu ok. 450 tys. Żydów z Warszawy oraz przesiedleńców z okolicznych miejscowości oraz z Rzeszy i Protektoratu. W Wielkiej Akcji Likwidacyjnej między 22.07 a 12.09.1942 r. wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince ok. 280 tys. mieszkańców getta; w drugiej akcji między 18 a 22.01.1943 — 8 tys. W chwili rozpoczęcia ostatecznej likwidacji getta, 19.04.1943 r. wybuchło w getcie powstanie. Pozostałych przy życiu (ok. 50 tys. osób) wywieziono do obozów na Lubelszczyźnie. Większość archiwum RŻ uległo zniszczeniu. Większa część uratowanych akt przechowywana jest w Archiwum m. st. Warszawy. Dokumenty znajdujące się w AŻIH zostały przejęte od Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r. Również w Archiwum Ringelbluma znajdują się dokumenty bądź odpisy dokumentów RŻ w Warszawie.
Zawartość: 1. Sprawozdanie Rady Żydowskiej w Warszawie z działalności za okres od 7.10 do 31.12. 1939;
2. Opracowania wewnętrzne Wydziału Statystycznego RŻ dla członków RŻ i kierowników wydziałów Rady Żydowskiej z 3.05.1940 -2.06.1940 oraz 4.-25.09.1940 i 15.01.1941. Zawierają też sprawozdania tygodniowe Prezesa Rady Żydowskiej z działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za okres 16–21.04.1940 — 22–28.05.1940 oraz 30.08–19.09.1940;
3. Opracowanie Wydziału Ewidencji Rady Żydowskiej. Stan liczebny mieszkańców getta i nieruchomości na dzień 1.01.1941.
4. Sprawozdanie statystyczne za okres od listopada 1939 do 05.1942 oraz z lipca 1942.
W tym:
- powojenna lista policjantów żydowskich (1466 rekordów) ……….. 221/15
- Karty Zgonu Żydów z Getta Warszawskiego.
1939, 1941........................................................……………...............................221/16
Dzieje twórcy: Ocalałe z warszawskiego getta karty zgonów. Jest to mniej więcej dziesiąta część wszystkich kart. Liczą bowiem 10.052 nazwisk, podczas gdy jeszcze przed Wielką Akcją Likwidacyjną zmarło w getcie ok. 100.000 osób. Przygotowane przez Wydział Zdrowia Rady Żydowskiej dla Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego w Warszawie.
Zawartość: 10.056 kart zgonu zmarłych w warszawskim getcie, głównie w 1941 r., nieliczne karty z 1939 r., tj. sprzed utworzenia getta; oraz ze stycznia 1942 r. Nadpalone karty zgonu zostały znalezione wiosną 1949 r. na terenie Muranowa przez robotników budowlanych.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem