Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
205 10 m b. 649 Pobierz

Dzieje twórcy: Getto w Łodzi utworzono 8.02.1940 a ostatecznie zlikwidowano między 2 a 30.08.1944 r., wywożąc pozostałych Żydów do Auschwitz- Birkenau i Stutthofu (we wcześniejszych akcjach do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem). Przed wojną mieszkało w mieście 223 tys. Żydów. W getcie znalazło się 160 tys. mieszkańców Łodzi, a wraz z przesiedlonymi z Austrii, Czech, Luksemburga, Niemiec i miasteczek Kraju Warty oraz Cyganami stłoczono tu do 200 tys. osób. Archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów Mordechaja Chaima Rumkowskiego i poszczególnych resortów branżowych getta, a także archiwum niemieckiego Zarządu Getta (Ghettoverwaltung Litzmannstadt), którego kierownikiem był Hans Biebow, w dużej części udało się po wojnie odnaleźć, scalić i zabezpieczyć dzięki wysiłkom Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Obecnie dokumenty te znajdują się w Archiwum Państwowym m. Łodzi. Zbiór luźnych materiałów gettowych, głównie z niemieckiego Zarządu Getta, zgromadzony w Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przejęty przez ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Na zbiór dokumentów administracji getta łódzkiego składają się m.in.:
- materiały ogólne urzędu: obwieszczenia i zarządzenia Przedstawiciela III Rzeszy w Kraju Warty, biuletyny niemieckiej administracji miasta Łodzi 1940-1944;
- sprawozdania, raporty miesięczne 1942;
- spisy zatrudnionych w administracji z 1941-1942 r., przydziały dla Sonderkommando SS w Chełmnie nad Nerem oraz dla uczestniczących w akcjach specjalnych 1942-1943;
- sprawozdania finansowe administracji getta 1941-1944;
- korespondencja ogólna z urzędami niemieckimi i z kancelarią Rumkowskiego 1940-1941;
- meldunki gestapo o sytuacji w getcie 1942;
- meldunki dotyczące konfiskaty mienia żydowskiego i jego sprzedaży 1940-1943;
- meldunki dotyczące własności mieszkań;
- korespondencja w sprawach nieruchomości i zarządzania nimi;
- dokumenty dotyczące przesiedleń do Łodzi z innych miejscowości (Pabianice 1942, Włocławek 1941),
- korespondencja dotycząca likwidacji getta w miejscowości Piontek i skupisk żydowskich w okręgu Sanniki 1942;
- lista zgonu Żydów luksemburskich w gettcie łódzkim 1941-1942;
- dokumenty dotyczące wysiedleń z getta w Łodzi 1942.
Sprawy dotyczące produkcji w getcie:
- wykazy zakładów wytwórczych i urządzeń fabrycznych 1939-1944;
- zamówienia surowców i artykułów oraz sprawozdania dotyczące wytworzonych produktów 1941-1943;
Wydział Transportowy (Transportabteilung Gettoverwaltung), dokumenty wywozowe wyprodukowanych towarów 1940-1943;
Kancelaria Rumkowskiego (Kanzlei Rumkowski):
- statystyka ludności getta 1941-1944, lista mieszkańców 1941;
- kartoteka uczniów w getcie 1940-1941; (2395 rekordów) 205/323
- lista 2.499 osób zwolnionych z wysiedlenia 1942;
- lista żydowskich artystów w getcie 1942-1944;
- wykazy uprawnionych do otrzymania dodatku żywnościowego 1944;
- okólniki Przełożonego Starszeństwa Żydów w sprawie przydziałów artykułów spożywczych 1941-1944;
- raporty dotyczące chorób zakaźnych w getcie 1940, 1942-1944;
- korespondencja z władzami niemieckimi 1939-1941,
- sprawozdania dla władz niemieckich 1939-1941,
- korespondencja w urzędami miast mających kontakty gospodarcze z gettem 1940-1943.
Żydowska Służba Porządkowa (Jüdischen Ordnungsdienst), rozkazy i raporty dzienne 1940-1944.
Towarzystwo Rewizji i Powiernictwa Wschód, Łódź (Revisions und Treuhandgeselschaft Ost, Litzmannstadt):
- dyrektywy, sprawozdania, ogólniki 1941-1942 , zasady postępowania podczas konfiskaty;
- meldunki dotyczące konfiskaty mienia żydowskiego 1941-1943;
- sprawozdania z kontroli firm, umowy dzierżawy.
Policja Kryminalna w Łodzi (Staatliche Kriminalpolizei, Litzmannstadt), lista pracowników 1941-1942;
Landgericht Litzmannstadt (Sąd Okręgowy), akta sądowe kilku spraw o zniesławienie Niemców i unieważnienie mieszanego małżeństwa z pozwu "aryjczyka" 1940-1944.
- dokumenty osobiste Żydów, głównie wiedeńskich (327 rekordów).. 205/367

(na CD gazetka i encyklopedia getta)

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem