Rada Żydowska we Lwowie. Zbiór dokumentów dotyczących Getta Lwowskiego. (Teka Lwowska). 1941 – 1942

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
229 0,5 m b. 25 Pobierz

Dzieje twórcy: Przed wojną mieszkało we Lwowie 110 tys. Żydów. Od 30.06. 1941 do końca 07.1941 r. zamordowano we Lwowie 6 tys. Żydów. W końcu lipca 1941 r. utworzono Radę Żydowską, w listopadzie getto otwarte (zamknięte w 09.1942) i obóz przy ul. Janowskiej, gdzie tylko w 07.1942 r. zamordowano ok. 7 tys. osób. W marcu i sierpniu 1942 r. do Bełżca wywieziono łącznie ok. 65 tys. Żydów. Ostatni Żydzi z obozu janowskiego zginęli 19.11.1943.
Zbiór tzw. Teki Lwowskiej pochodzi z prywatnego archiwum Stefana Stasiaka, prof.. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W jego spuściźnie prof. Jan Reychman odnalazł teczkę z odpisami dokumentów obrazujących zbrodnie niemieckie wobec ludności żydowskiej Lwowa w pierwszym okresie okupacji. Znalazły się tu materiały dotyczące utworzenia i początkowej działalności Gminy (Rady) Żydowskiej we Lwowie oraz zapiski dzienne bądź typu pamiętnikarskiego kilku osób z końca 1941 r., ponadto wycinki z "Gazety Lwowskiej" oraz wydawanej w GG "Gazety Żydowskiej". Nie wiadomo, w jaki sposób Teka Lwowska znalazła się u prof.. Stasiaka. Przekazano ją Żydowskiemu Instytutuwi Historycznemu w latach 70-tych XX w.
Zawartość: Teka Lwowska zawiera:
- odpis sprawozdania z działalności lwowskiej Gminy Żydowskiej w okresie 16.08 - 30.09.1941,
- odpis sprawozdania Działu Socjalnego GŻ za okres 13.08-31.12. 1941,
- odpis sprawozdania Działu Gospodarczego GŻ z 12.1941 oraz:
- Zapiski Maurycego Allerhanda, adwokata i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
- Zapiski Salomona Czortkowera, antropologa, asystenta na UJK,
- Zapiski Bermana [brak imienia], nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie,
- fragmenty dziennika Golda [brak imienia] obejmujące okres od 30.06.1941 do 11.03. 1942 r.,
- relacje z akcji 4 i 10.12.1941 r. przy ul. Wybranowskiego na Zamarstynowie,
- wykaz obozów pracy w grudniu 1941 z listą wydatków na ich wyposażenie,
- wycinki z "Gazety Lwowskiej" i "Gazety Żydowskiej".

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem