Rada Żydowska w Lublinie. 1940-1944

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
253 5 m b. 22 Pobierz

W tym:
1. Dokumenty Zarządu Powierniczego (Treuhandverwaltung)
w dystrykcie lubelskim GG - kartoteka konfiskowanych
majątków. 1940 – 1944 (dawna sygn. 243) ................................253/2
(1517 rekordów)
Dzieje twórcy: Zarząd Powierniczy (Treuhandverwaltung) niemieckie władze okupacyjne powołały dla nadzoru nad konfiskowanym majątkiem. Zespół zawiera dokumentację grabieży mienia Żydów przez władze hitlerowskie. Jest to fragment kartoteki lubelskiej przejęty od Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 r.
Zawartość: Zarząd Powierniczy (Treuhandverwaltung) w dystrykcie lubelskim GG. Kartoteka konfiskowanych majątków żydowskich 1940-1944 r. (1517 rekordów)
- na rewersie tych samych formularzy powojenna Kartoteka żołnierzy
Ludowego Wojska Polskiego (812 rekordów) [sygn. 374]
2. Kartoteka Jeńców Wojennych – Żydów z obozu w Lublinie przy ul. Lipowej 7.
1939 – 1941 (dawna sygn. 207) ...... 253/3
(2942 rekordy)
Dzieje twórcy: Obóz jeńców - Żydów - żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. - został utworzony przez Niemców w 1941 r. przy ul. Lipowej 7 w Lublinie. Skoncentrowano tu kilka tysięcy mężczyzn wyselekcjonowanych w różnych hitlerowskich obozach jenieckich. Zostali oni wymordowani w latach 1942-1943. Kartotekę blisko 3 tys. żołnierzy zabezpieczoną przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną przejęto w 1947 r.
Zawartość: Kartoteka obozu jeńców żydowskich przy ul. Lipowej 7 z Lublinie zawiera akta 2978 żołnierzy , z fotografiami. Zawiera imienne karty pobytu jeńca w kojejnych obozach, 09.1939-1941 r.
3. Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Opieki i Zdrowia.
Ośrodek Opieki nr 2. Kartoteka zmarłych Żydów
z informacją o pozostawionym majątku. 21.11.1941-11.12.1941
(dawna sygn. 254) ............................................................................ 253/6
(93 rekordy)

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem