Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa). 1939 -1944

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
228 2 m b. 135 Pobierz

Dzieje twórcy: Niemiecka okupacja Krakowa rozpoczęła się 6.09.1939 r. Na mocy dekretu Hitlera z 12.10.1939 r. miasto stało się stolicą Generalnego Gubernatorstwa oraz siedzibą jednego z wchodzących w jego skład dystryktów. Od 23.12.1939 r. szef magistratu w Krakowie nosił tytuł Stadthauptmann der Stadt Krakau (tylko między 1.04.1941 a 30.09.1941 nazwa jego funkcji brzmiała: Pełnomocnik Szefa Dystryktu dla m. Krakowa - Der Beaufragte des Distriktschefs für die Stadt Krakau). Byli nimi kolejno: Ernst Zörner (od 23.09.1939), Karl Schmid, Rudolf Pavlu i Josef Kramer (do 01.1945).
Zespół akt został przejęty w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Zespół zawiera m.in:
1. Zbiór zarządzeń starosty 1943-1944;
2. Korespondencja dotycząca utworzenia i działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940;
- Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940,
- Sprawozdania statystyczne RŻ i dotyczące ewidencji ludności 1940-1941,
- Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940,
3. Korespondencja dotycząca konfiskaty majątków żydowskich 1940-1941, w tym wykaz osób zgłaszających posiadane mienie.
4. Dokumentacja finansowa przedsiębiorstw żydowskich zarządzanych przez powierników 1940.
5. Wykazy rzemieślników 1940-1941 r.
6. Instrukcje dowódcy policji i SS w dystrykcie Kraków w sprawie pracy ludności żydowskiej 1942-1943.
7. Imienne decyzje o zwolnieniu z pracy 1940-1941.
8. Dokumenty i korespondencja związana z wysiedleniem ludności żydowskiej z Krakowa 1940-1942, w tym m.in.:
- podania o pozostawienie w Krakowie 1940-1942,
- podania firm krakowskich o pozostawienie w mieście ich żydowskich pracowników 1940-1941,
- listy transportów osób przeznaczonych do wysiedlenia 1940-1941,
- wykaz osób skierowanych do krakowskiego obozu przy ul. Lubicz, 27.02-20.03.1941.
9. Budżet i finanse urzędu starosty Krakowa 1940-1944.

Stworzono bazę danych zawierającą 78168 rekordów.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem