Jüdische Gemeinde in Krakau (Rada Żydowska w Krakowie). 1939 – 1942

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
218 20 m b. 75 Pobierz

Dzieje twórcy: Przed wojną mieszkało w Krakowie ok. 60 tys. Żydów. W mieście, które stało się stolicą Generalnego Gubernatorstwa, w dniu 18.05.1940 wyznaczono Żydom 3-miesięczny termin przeniesienia się do innych miejscowości GG. W Krakowie mogło pozostać 10 tys. Żydów. Na czele krakowskiego Judenratu stanął Marek Biberstein, a po jego uwięzieniu — Artur Rosenzweig. 3.03 1941 r. utworzono na Podgórzu getto, które zamknięto 20.03. 1941 r. Znalazło się tu 18 tys. Żydów z Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Rabki i innych miejscowości podkrakowskich. Akcje likwidacyjne: 28.05.1942 — 8.06.1942 i 27–28.10.1942 do ośrodka zagłady w Bełżcu i Auschwitz — Birkenau oraz 13–14.03.1943 — do Auschwitz — Birkenau oraz obozu w Płaszowie.
Archiwum RŻ w Krakowie nie zachowało się w całości. Nieliczne dokumenty zebrane po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną zostały przez nią przekazane do ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Rada Żydowska w Krakowie. 1939–1942
1 Sprawozdania z działalności RŻ miesięczne (lipiec, sierpień i październik 1940) i roczne (11.1939–30.10.1940);
2. Zarządzenia w sprawie wysiedlenia Żydów krakowskich 05.-11.1940,
- wykazy mieszkań pozostawionych przez wysiedlonych z Krakowa 08.1940,
- korespondencja z radami żydowskimi innych miast w sprawie przyjęcia Żydów krakowskich.
3. Zarządzenia i instrukcje dotyczące pracy przymusowej ludności żydowskiej 1940 i 1941.
4. Raporty ośrodków opiekuńczych 1940.
5. Zarządzenia dotyczące Żydów niemieckich 1941–22.04.1942.
- wykaz Żydów obcokrajowców zamieszkałych w Krakowie 1940–1941.
6. Finanse:
- asygnaty kasowe 1940,
- wykazy osób poświadczających odbiór zapomogi.
7. Ankiety personalne osób skierowanych do wysiedlenia z Krakowa, lipiec-sierpień 1940.
8. Ausweisy Żydów krakowskich, 10.08.1940–19.12.1940.
9. Karty rejestracyjne z getta i odpisy kennkart Żydów krakowskich, marzec 1941.
W tym:
- Ankiety personalne osób skierowanych do wysiedlenia z Krakowa
(dawna sygn. 206). Lipiec-sierpień 1940............................................. 218/34
(19901 rekordów)
- Dokumenty tożsamości (ausweisy) mieszkańców Krakowa.
10.08.1940 – 19.12.1940....................................................................... 218/35
(364 rekordy)
- Kopie dokumentów tożsamości (kenkart) osób skierowanych
do wysiedlenia..................................................................................... 218/37
(10912 rekordów)
- Karty ubiegających się o pozostanie w getcie krakowskim
Marzec 1941.......................………………………………………….... 218/33
(16189 rekordów)


Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem