Gmina Żydowska w Bydgoszczy. 1838 — 1939

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
104 1 m b. 37 Pobierz

Dzieje twórcy: Nieliczna społeczność żydowska mieszkała w Bydgoszczy już w XI w. Od 1555 do 1773r. obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów w mieście i dopiero w 1809 r. Żydzi uzyskali zgodę na założenie tu własnej gminy. Od 1892 r. była siedzibą Związku Gmin Żydowskich obwodu całej regencji bydgoskiej obejmującej również Gniezno, Piłę, Szubin, Wyrzysk i Inowrocław. W 1938 r. była władzą zwierzchnią wobec gmin w Fordonie, Solcu Kujawskim i Koronowie. W 1931 r. liczyła ok. 3 tys. osób. Swoje najstarsze dokumenty przekazała po 1924 r. do archiwum gmin żydowskich w Berlinie, gdzie uległy zniszczeniu. Ocalone fragmenty XIX-wiecznego archiwum oraz nieliczne akta z okresu II Rzeczypospolitej przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: - Sprawozdania, zestawienia liczbowe, podania członków gminy. 1897-1900;
- korespondencja ze Związkiem Ogólnoniemieckim, komunikaty Związku Ogólnoniemieckiego, sprawozdania finansowe organizacji żydowskich w Niemczech;
- korespondencja z gminami okręgu bydgoskiego i osobami prywatnymi;
- fundacje, legaty, darowizny na rzecz gminy 1838-1920;
- protokoły posiedzeń Zgromadzenia Reprezentantów Gminy. 1857-1873, 1909-1912, protokoły komisji wyborczych 1906-1916, spis uprawnionych do głosowania (1925 r.), spis członków gminy (1930 r.) ;
- protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bydgoszczy 1900-1921, 1923-1931, wyciągi z protokołów po 1931 r.;
- księgi finansowe 1919-1923, 1925-1933;
- listy płac urzędników gminy 1934-1937;
- zestawienia kasowe 1934-1939;
- księgi podatkowe członków gminy z lat 1934/1935 - 1937/1938;
- nakazy płatnicze 1933-1938;
- podania o pracę, zaświadczenia 1912-1920;
- polisy ubezpieczeniowe 1931-1938;
- korespondencja z rabinem Bydgoszczy, organizacjami Haszomer Hacair, Akiba w sprawach pomocowych i finansowych, korespondencja z władzami municypalnymi. 1931-1938;
- skład personalny 17 komisji problemowych działających przy gminie 1937-1938.


Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem