Rada Starszych w Częstochowie. 1939 – 1942

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
213 3 m b. 108 Pobierz

Dzieje twórcy: Przed 1939 r. mieszkało w Częstochowie 28,5 tys. Żydów. Judenrat (Radę Starszych) utworzono tu na polecenie władz niemieckich 16.09.1939 r. Getto ustanowiono 9.04.1941 i zamknięto 23.08.1941 r. Stłoczono tu 12 tys. osób, również z Łodzi, Płocka, Krakowa. W akcji likwidacyjnej między 22.09 a 5.10.1942 r. większość mieszkańców getta wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Pozostałe tzw. małe getto zlikwidowano ostatecznie w czerwcu 1943 r., kierując jego mieszkańców do obozów pracy utworzonych przy częstochowskich zakładach zbrojeniowych, skąd wywieziono ich w styczniu 1945 r. do obozów niemieckich.
Ocalałe fragmenty archiwum Rady Starszych w Częstochowie zabezpieczone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną zostało przejęte przez ŻIH w 1947 r.
Zawartość: Zbiór dokumentów Rady Starszych w Częstochowie zawiera:
1. Obwieszczenia władz niemieckich dotyczące społeczności żydowskiej.
2. Materiały Referatu Statystycznego Wydziału Administracyjnego 10.1939-1941.
3. Materiały Wydziału Ewidencji i Statystyki:
- wykazy imienne osób z 1940 r.;
- listy Żydów skierowanych do obozów pracy.
4. Akta Żydowskiej Służby Porządkowej 01.1941-09.1942:
- meldunki, notatki służbowe,
- "Księga Wydarzeń i Zarządzeń",
- wykaz pracowników ŻSP,
- korespondencja z Radą Starszych w sprawie konfiskaty mieszkań i aresztowań,
- korespondencja z Urzędem Miejskim w Częstochowie i Komendą Policji Polskiej w sprawie skierowań do obozów pracy.
5. Zbiór dokumentów osobistych, w tym przepustki, karty meldunkowe, Ausweisy, kartki żywnościowe [1933] 03.1940-21.12.1942.
8155 rekordów wykonano z danych w dokumentach.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem