Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. 10.–12.1940

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
250 0,2 m b. 4 Pobierz

Dzieje twórcy: Po zajęciu terenów II Rzeczypospolitej przez Wehrmacht i Armię Czerwoną w 1939 r. doszło do porozumienia między władzami III Rzeszy i ZSRR w sprawie ostatecznego przebiegu granicy między agresorami. Jego konsekwencją była m.in. umowa o wymianie jeńców — żołnierzy Wojska Polskiego wedle kryterium terytorialnego. Dało to jeńcom zamieszkałym do września 1939 r.  na terenach aktualnie zajętych przez Armię Czerwoną możliwość ubiegania się o status obywatela ZSRR, co zwłaszcza jeńcom pochodzenia żydowskiego dawało szansę wyrwania się z rąk nazistów.
Nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach (w latach dziewięćdziesiątych XX w.) zbiór podań jeńców Stalagu II B pisanych do ambasady ZSRR z prośbą o nadanie obywatelstwa ZSRR trafił do Archiwum ŻIH.
Zawartość: Zbiór podań pisanych jesienią 1940 r. przez jeńców Stalagu II B w Hammerstein (obecnie Czarne, woj. pomorskie), zamieszkałych przed wojną na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, do ambasady ZSRR w Berlinie z prośbą o przyznanie obywatelstwa radzieckiego.  (230 rekordów)

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem