Israelitische Kultusgemeinde Wien (Gmina Żydowska w Wiedniu). 1866 – 1940

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
103 0,8 m b. 50 Pobierz

Dzieje twórcy: Gmina Żydowska w Wiedniu powstała w XII wieku. W 1936 r. liczyła 176 tys. osób. Od marca 1938 r. dotknięta szczególnie brutalnymi represjami. Przesiedlenia do wyznaczonych miejsc na terenie Polski i Czech rozpoczęły się już w październiku 1939, ostatnie transporty do Terezina i Auschwitz miały miejsce we wrześniu i listopadzie 1942 r. Na miejsce formalnie zlikwidowanej w 1942 r. gminy żydowskiej powołano Judenrat, który istniał w mieście do końca rządów hitlerowskich i przejął archiwa gminy, natomiast archiwa innych instytucji i organizacji żydowskich zostały zagarnięte przez gestapo w listopadzie 1939 r. i wywiezione do Berlina.
Znajdujące się w archiwum ŻIH akta gminy wiedeńskiej zostały odnalezione w 1945 r. w Kłodzku i stanowią część większego zbioru dokumentów i księgozbiorów żydowskich ewakuowanych przez hitlerowców z Berlina. Szczątki przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość:

I. Dokumentacja gminy (fragmenty) z lat 1871 — 1940: m.in:
- Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893–1937 — statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896–1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935;
- Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego) — statut;
- dokumenty biblioteki gminnej 1866 — po 1880 r. — katalog biblioteki, wykazy nabytków 1909–1911, korespondencja 1914–1934,
- korespondencja Wydziału Emigracyjnego gminy (Auswanderungsabteilung) z 1940 r., w tym m.in.:
-korespondencja przychodząca ze stycznia i lutego 1940 r. do Palestina-Amt Wien [Urząd Palestyny w Wiedniu], Israelische Allianz zu Wien [Powszechny Związek Izraelicki — filia w Wiedniu], Agudas Isroel w Wiedniu.
-korespondencja w sprawach samopomocy i poszukiwań z organizacjami żydowskimi w krajach neutralnych w sprawach emigracji Żydów z Austrii i krajów okupowanych przez Niemcy.
II. Ponadto — jako odrębny zespół — przechowywany jest fragment Gminy Żydowskiej w Grazu, czyli niepełna kartoteka przyjezdnych, którym udzielono pomocy w latach 1926–1937, 46 kart.

Inwentarz kartkowy. Przepisany do programu FileMaker. 

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem