Spuścizna: Bernard Mark.

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
S/333 5 m b. 296 Pobierz

Dzieje twórcy: Bernard (Ber) Mark. 1908-1966, dziennikarz, historyk, krytyk literacki, W 1932 r. ukończył prawo na UW, od 1954 r. profesor nadzwyczajny. 0d 1927 r. w KZM, od 1928 r. w KPP, w l. 1934-1935 r. redaktor legalnego komunistycznego dziennika "Der Frajnd" ("Przyjaciel"). W l. 1936-1938 członek zarządu Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. W l. 1942-43 pracował w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim w Kujbyszewie i Moskwie, od 1944 r. członek Zarządu Głównego ZPP i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich przy ZPP. W 1946 r. po powrocie do kraju członek Prezydium CKŻwP, przewodniczący Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, redaktor naczelny "Dos Naje Łebn". W l. 1949-1966 dyrektor ŻIH. Autor wielu prac o tematyce literackiej i historycznej, m.in.. "Raport Jürgena Stroopa", 1958 i " Powstanie w getcie warszawskim", 1953. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.
Zawartość: Na zespół składają się m.in.:
- oryginalne dokumenty i relacje dotyczące Zagłady zgromadzone przez autora
- korespondencja powojenną z instytucjami i osobami prywatnymi
- materiały, wycinki prasowe, kwerendy do prac naukowych i publicystycznych
- kserokopie dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i ruchu oporu w okupowanej Europie
- fotografie,
- wspomnienia pośmiertne


 

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem