Spuścizna: Artur Eisenbach.

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
S/339 1 m b. 177 Pobierz

Dzieje twórcy: Artur Eisenbach. 1906-1992, historyk. Od 14 roku życia w partii Poalej Sjon. W 1923 rozpoczął w Wilnie kurs nauczycielski oraz współpracę w JIWO (Jidiszer Wisnszaftłecher Institut - Żydowski Instytut Naukowy). Zamieszkał w Krakowie, gdzie wpółpracował z organizacją Centos, a następnie w Bielsku. Studiował historię na UJ i na UW, gdzie uzyskał dyplom w 1935 r. Przygotowywał rozprawę doktorską u prof. M. Handelsmana. Po wojnie otrzymał tytuł profesora. Przed wybuchem wojny był kierownikiem biura statystycznego TOZ. W czasie wojny w Saratowie i Ałma Acie. Po powrocie w 1946 r. pracował w CŻKH przy CKŻP oraz (do 1968 r.) w ŻIH, będąc jego dyrektorem w l. 1966-1968. Od 1966 r. pracownik Instytutu Historii PAN. Specjalizował się w badaniach dziejów Żydów na ziemiach polskich w II połowie XVIII i w XIX w. oraz badaniach nad Holokaustem. Opracował i wydał drukiem "Kronikę getta warszawskiego" E. Ringelbluma oraz tegoż autora "Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. W 1987 r. przeniósł się do Izraela, gdzie zmarł. Część spuścizny przekazano do ŻIH po jego śmierci.

 


Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem