Spuścizna: Gerszon Dua-Bogen. 1926-1970

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
S/329 0,5 m b. 24 Pobierz

Gerszon Dua-Bogen urodził się 4 maja 1892 r. w Siedlcach. Jego ojciec był drobnym kupcem. Gerszon Dua otrzymał tradycyjne religijne wychowanie. W wieku 16 lat podjął pracę jako kupiec, potem zaś jako robotnik w branży skórzanej. W 1909 r. wstąpił do Poalej Syjon (od 1920 r. PS Lewica). W 1911 r. wyjechał do USA, gdzie również pracował jako robotnik. Należał tam do Partii Socjalistycznej. Po powrocie do Polski w 1913 r. wstąpił ponownie do Poalej Syjon (Lewica). 1 maja 1916 r. został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne za działalność partyjną. Oskarżony o zorganizowanie demonstracji pierwszomajowej trafił do więzienia w Niemczech. Zwolniony został w listopadzie 1917 r. W 1918 r. został wybrany delegatem do Warszawskiej Rady Robotniczej. Pełnił również funkcję sekretarza Warszawskiego Komitetu Poalej Syjon i związków zawodowych. W 1920 r. wyjechał do Palestyny. Tam współtworzył Komunistyczną Partię Palestyny, następnie został sekretarzem generalnym tejże partii. W 1921 r. uciekł do Polski zagrożony aresztowaniem przez władze brytyjskie. Do połowy 1922 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego Centralnego Komitetu Poalej Syjon Lewicy. Na IV kongresie Międzynarodówki Komunistycznej w 1922 r. został jej delegatem z ramienia KC Palestyny. W latach 1922–1927 pełnił funkcję  sekretarza Centralnego Biura Żydowskiego oraz był członkiem Centralnego Wydziału Zawodowego przy KC KPP. W 1924 r. został wysłany do ZSRR, gdzie pełnił funkcję kierownika Centralnej Szkoły Partyjnej przy Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. W 1928 r. wyjechał ponownie do USA, gdzie prowadził propagandę wśród robotników amerykańskich. W latach 1930–1935 pracował w Międzynarodówce Komunistycznej w ZSRR oraz  anglo-amerykańskim sekretariacie Kominternu, Po powrocie do Polski w 1935 r. został członkiem sekretariatu KC KPP, a od 1937 r. przebywał, na polecenie KC KPP, w Hiszpanii, gdzie kierował pracą partyjno-polityczną w Bazie Brygad Międzynarodowych w Albacete. Był jednym z organizatorów Żydowskiej Kompanii im. Naftalego Botwina w brygadzie im. Jarosława Dąbrowskiego. Po delegalizacji KPP wyjechał w 1938 r. do Paryża, gdzie pracował  korespondent amerykańskiej prasy komunistycznej. W 1942 r. przedostał się na Kubę. Po powrocie do Polski we wrześniu 1947 r. pracował najpierw w KC PPR, następnie skierowano go do pracy w CKŻP. Był wybitną indywidualnością, wydawało się że odegra dużą rolę jako jeden z liderów Frakcji Polskiej Partii Robotniczej (żydowska sekcja etniczna tej partii). Na początku lutego 1948 r. zginął w wypadku samochodowym pod Bielskiem. Po śmierci stał się jedną z postaci panteonu bohaterów żydowskiego ruchu komunistycznego. Jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.


Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem