Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
351 8 m b. 487 Pobierz

Dzieje twórcy: HIAS powstał w 1909 r. w USA z połączenia dwóch wcześniejszych organizacji pomocy imigrantom. W czasie I wojny światowej stowarzyszenie zaczęło tworzyć placówki w Europie i Azji. W Polsce działało od 1920 r. Leon Alter, który w latach 1924-1939 był dyrektorem Polskiej Centrali, tuż po wojnie rozpoczął starania o jej reaktywowanie, które nastąpiło w marcu 1946 r. HIAS uzyskało m.in. zgodę na gromadzenie informacji o przepisach imigracyjnych poszczególnych państw, o zagranicznych przedsiębiorstwach poszukujących siły roboczej, formalnościach emigracyjnych wymaganych przez polskie urzędy. Do jego zadań należało też świadczenie pomocy kandydatom na wyjazd oraz opieka nad emigrantami. HIAS posiadał biura w Warszawie i Krakowie oraz placówki w Łodzi, Wrocławiu i Gliwicach, które do 1949 r. zarejestrowały w sumie blisko 19 tys. osób, z czego ponad 4 tysiącom udało się wyjechać z Polski dzięki pomocy HIAS. Po zamknięciu działalności stowarzyszenia w końcu 1949 r. jego akta zostały przejęte przez archiwum ŻIH.
Zawartość: Na zespół składają się:
1. Akta organizacyjne:
- biuletyny Centrali HIAS,
- okólniki,
- sprawozdania z działalności 1946-1949,
- korespondencja ogólna krajowa i zagraniczna,
- akta personalne;
2. Akta dotyczące spraw emigracyjnych:
- zbiór zaświadczeń wydawanych przez obywateli USA ich krewnym w Polsce ubiegających się o wizy amerykańskie (tzw. Affidawity, ok. 5 000),
- korespondencja personalna dotycząca wyjazdów indywidualnych i zbiorowych,
- materiały dotyczące emigracji do Australii, Kanady i Szwecji;
3. Akta dotyczące poszukiwań:
- kartoteka osób poszukiwanych i poszukujących,
- korespondencja dotycząca poszukiwań;
4. Akta placówek terenowych w Polsce (Gliwice, Kraków, Łódź, Wrocław) 1946-1949:
- korespondencja ogólna,
- akta personalne.
Indeks zbiorczy inwentarza elektronicznego obejmuje 11 tys. osób.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem