Towarzystwo Ochrony Zdrowia przy CKŻP. 1945 - 1949 [1950]

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
324 30 m b. 2122 Pobierz

Dzieje twórcy: Żydowska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel krzewienie idei medycyny zapobiegawczej, higieny, edukacji medycznej, a także lecznictwa publicznego i opieki nad dziećmi. Założona w Piotrogrodzie w 1912 r. utworzyła swój pierwszy oddział w Warszawie w 1915 r. Zarejestrowana w Polsce w 1920 r., miała tuż przed wojną 368 placówek w 72 miejscowościach. TOZ działał w gettach do 1942 r. Został reaktywowany w 1945 r., jednak szeroką działalność rozpoczął w 1946 r. , bowiem wcześciej jego podstawowe funkcje realizował Wydział Zdrowia CKŻP. TOZ działał przy CKŻP jednak zachował sporą niezależność organizacyjną i finansową. Do 11.1948 centrala mieściła się w Łodzi, następnie w Warszawie. Oddziały TOZ istniały w 59 miejscowościach. TOZ roztaczał opiekę nad chorymi, wycieńczonymi, nad matką i dzieckiem, inwalidami. Prowadził izby chorych, sanatoria przeciwgruźlicze, organizował kolonie letnie. Szczególnie aktywny był w skupiskach repatriantów z ZSRR na Dolnym Śląsku. W 1950 r. został zlikwidowany, a jego placówki upaństwowiono. Archiwum TOZ przejęte przez ŻIH w 1950 r. wraz z materiałami wszystkich wydziałów i agend CKŻP.
Zawartość: Zespó? zawiera:
1. Akta Centrali TOZ 1945-1950:
- ogólne dokumenty organizacyne,
- korespondencja,
- akta personalne osób objętych opieką zdrowotną,
- ankiety lekarskie, skierowania do placówek TOZ,
- kwestionariusze chorych,
- akta pracowników,
- dokumenty Wydziału Zdrowia CKŻP 1945-1946;
2. Akta oddziałów terenowych i placówek TOZ:
- skierowania, kwestionariusze, ankiety,
- korespondencja dotycząca spraw personalnych,
- wykazy imienne podopiecznych,
- wykazy imienne pracowników.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem