Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. 1946 – 1949

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
361 0,5 m b. 54 Pobierz

Dzieje twórcy: Organizacja utworzona w Warszawie w 1923 r. prowadziła działalność oświatową i wystawienniczą. Działała również w Krakowie, Radomiu, Wilnie i Łodzi. Wznowiła działalność w 1946 r. Celem Towarzystwa, oprócz organizowania wystaw i wspierania materialnego plastyków, było ocalenie zachowanych dzieł sztuki artystów żydowskich. Czołowi działacze: J. Sandel, N. Rapaport. W 1950 r. uchwałą CKŻP utworzona przez ŻTKSP Galeria Sztuki została przekazana do zbiorów Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, a samo Towarzystwo - rozwiązane.
Zawartość: 1. Materiały ogólne. 1946-1950:
- protokóły posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego,
- protokóły z konferencji działaczy społecznych i kultury,
- okólniki 1948-1949,
- korespondencja ogólna 1946-1950,
- materiały I Zjazdu Towarzystwa, 1949,
- budżet i sprawozdania finansowe 1949-1950,
- pokwitowania subwencji 1947-1949;
2. Materiały oddziałów terenowych:
- sprawozdania z działalności oddziałów, korespondencja, sprawy finansowe (Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia,
Kalisz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Piotrków, Płock, Przemyśl, Tarnów, Warszawa, Włocławek, Wrocław) 1948-1949,
- listy subskrybentów wydawnictw żydowskich 1950,
- katalogi wystaw, materiały z wernisaży.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem