Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. 1944 – 1949

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
318 1 m b. 78 Pobierz

Dzieje twórcy: 19.11.1944 r. powstał w Lublinie Związek Partyzantów Żydów - organizacja kombatancka przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich, zrzeszająca Żydów-partyzantów i działaczy ruchu oporu w gettach i obozach. W 1947 r. została przekształcona w Związek Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem, którego członkami mogli być również Żydzi - żołnierze regularnych wojsk. Przewodniczącym Związku był Grzegorz Smolar. Związek miał lokalne oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi. Dokumentacja Związku trafiła do Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego wraz z dokumentacją Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w 1950 r.
Zawartość: Zespół zawiera:
- akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja);
- akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia);
- akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy);
- akta organizacyjne terenowych oddziałów Związku (szczątki).

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem