Sąd Społeczny (Obywatelski) przy CKŻP. 1946-1950

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
313 3 m b. 153 Pobierz

Dzieje twórcy: Sąd Społeczny (od 1948 r. też Sąd Obywatelski) powołany do życia przez CKŻP w 1946 r. zajmował się wyjaśnianiem postaw osób podejrzanych o współpracę z okupantem. Jego zadaniem było orzekanie w sprawach o szkodliwą działalność w judenratach, żydowskiej służbie porządkowej, w obozach hitlerowskich. Działał do początku 1950 r.
Zawartość: 1. Materiały ogólne. 1946-1950:
- regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu,
- protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949
- dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw,
- korespondencja sekretariatu Sądu,
- zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu,
Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym,
- wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego,
- materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną,
- zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne,
- korespondencja między sądami obywatelskimi w Warszawie, Krakowie, Łodzi. 1946-1948,
- korespondencja z prokuraturą w Warszawie 1947-1948, Ministerstwem Sprawiedliwości 1948, Wojewódzkim Urzędem
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Krakowie,
- korespondencja CKŻP z Prezydium Sądu Obywatelskiego i komitetami okręgowymi CKŻP,
- korespondencja ŻIH w sprawach dotyczących Sądu Obywatelskiego,
- wycinki prasowe w sprawach dotyczących problematyki Sądu;
2. Sprawy poszczególnych osób rozpatrywane przez Sąd:
-teczki osobowe 146 osób. A-Ż .

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem