Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CKŻP. 1944-1947

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
303 XX 8 m b. 693 Pobierz

Dzieje twórcy: Komisja Historyczna powstała w sierpniu 1944 r. w Lublinie jako jedna z pierwszyh agend Komitetu Żydów w Polsce, jesienią została przekształcona w Centralną Żydowską Komisję Historyczną, z siedzibą w Łodzi (od marca 1945 r.). Głównym jej zadaniem była dokumentacja zbrodni wobec narodu żydowskiego. Zbiór sporządzanych od 2.09.1944 r. protokołów zeznań osób ocalałych z Zagłady stanowi obecnie odrębny zespół AŻIH (pozycja 65 w naszej Bazie Sezam). Komisja prowadziła również badania naukowe, przygotowywała publikacje źródłowe, opracowania historyczne, wydawała pamiętniki i teksty literackie. Współpracowała z instytucjami badającymi zbrodnie hitlerowskie i zajmującymi się ściganiem zbrodniarzy wojennych, m.in. dostarczając materiały do ich procesów w Polsce i w Norymberdze. Pozyskiwała dane dotyczące strat materialnych gmin i ludności żydowskiej. Równocześnie gromadziła materiały archiwalne z gett i obozów, akta Rad Żydowskich, urzędów okupacyjnych, różnych instytucji i osób prywatnych, a także szczątki akt dawnych gmin żydowskich. CŻKH miała oddziały regionalne w głównych miastach Polski, a także oddziały lokalne. W 1947 r. decyzją Prezydium CKŻP została przekształcona w Żydowski Instutut Historyczny. Niektóre oddziały Komisji pracowały do 1950 r. jako delegatury ŻIH. Zgromadzone zbiory archiwalne przejęło w całości Archiwum ŻIH.
Zawartość: 1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947:
- statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy,
- sprawozdania, materiały propagandowe,
- akta personalne,
- finanse,
- korespondencja;
2. Sprawy wydawnicze;
3. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze;
4. Materiały historyczne:
- zaświadczenia, prototoły,
- wykazy osobowe,
- inwentarze,
- relacje, wspomnienia,
- dokumenty, odpisy dokumentów,
- opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe;
5. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH;
6. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950:
- Katowice,
- Kraków,
- Warszawa,
- Wrocław.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem