Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 1701 – 1939

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
107 20 m b. 1226 Pobierz

Dzieje twórcy: Dzieje Żydów w Krakowie sięgają XII–XIII w. Wygnani poza teren miasta w końcu XV w. utworzyli gminę w pobliskim Kazimierzu, który stał się dzielnicą Krakowa w 1800 r. Archiwum Gminy Krakowskiej na długo przed 1939 r. było uważane za jedno z bogatszych w kraju. W przeważnej części (do 1870 r.) uporządkowała je w latach 30-tych XX wieku dr Judyta Freilich pod kierunkiem prof. Majera Bałabana. Przygotowane wówczas regesty wszystkich dokumentów miały posłużyć do wydania odrębnego katalogu. Prace te przerwała wojna. Podczas okupacji archiwum zostało zdekompletowane. W czerwcu 1942 r. Niemcy przewieźli akta z gmachu byłej Gminy Żydowskiej do Archiwum Państwowego w Krakowie. Akta przejęte z AP w Krakowie w 1948 r. przez ŻIH jako depozyt.
Najstarsze akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (na Kazimierzu) znajdują się w Archiwum miasta Krakowa, późniejsze (mniej więcej od 1870 r.) znajdują się w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie od 1948 r..
Zawartość:

I. Najstarsze akta gminy od 1749 r.:
-księgi kahalne, uchwały zarządów synagog (Tikun),
- protokoły sądów wojewodzińskich, umowy z magistratem;
II. Administracja i Zarząd Gminy 1870–1939:
- protokoły posiedzeń Reprezentacji Zboru Izraelickiego i poszczególnych sekcji zboru 1870–1912,
- protokoły posiedzeń Zarządu Gminy 1918–1938,
- statuty i projekty statutów 1869, 1883, 1893, 1897, 1900, 1906, 1914, 1925–26,
- okólniki, odezwy, obwieszczenia gminy 1880–1939,
- wybory do władz gminy, regulaminy, druki wyborcze, listy wyborców,
- protokoły komisji wyborczej 1889–1903, 1905, 1907–1913, 1917–1929,
- korespondencja z władzami, innymi gminami i organizacjami żydowskimi oraz z osobami prywatnymi 1900–1936,
- dzienniki podawcze 1865–1866, 1869, 1870, 1875–1877,
- indeksy do dziennika podawczego Zboru Izraelickiego 1853–1854, 1858–59, 1862, 1864, 1867, 1893 (regesty spraw rozpatrywanych przez kancelarię),
- księgi doręczeń 1884–1907, 1913, 1914, 1920–24, 1938–39,
- finanse: budżety i preliminarze 1893–94, 1897–98, 1902–3, 1908–9, 1912, 1919–23, 1925, 1927–29, 1931–1936,
- księgi kasowe 1873–1935 (braki),
- dzienniki przychodów i wydatków 1870–1928,
- składki gminne 1866–1902, 1928–1939,
- listy płatników, składki gminne 1902, 1925, 1927–29, 1931 — 1936,
- spis członków gminy (mężczyzn) ok. 1900 r.,
- majątek gminy,
- legaty, fundacje, dary na rzecz gminy 1880–1936,
-sprawy pracowników gminy 1907–1936,
- akta rabinatu:
- dzienniki podawcze 1861–1914,
- księgi doręczeń 1875–1910,
- korespondencja różna 1900–1939,
- sprawy dotyczące obsadzenia stanowiska rabina 1900–1935,
- sprawy personalne pracowników rabinatu 1897–1939,
- księgi dochodów i rozchodów: synagogi im. Popera. 1821–1887, bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1871,
- akta i dokumenty poszczególnych synagog 1893–1934,
- księgi zapowiedzi i zaślubin, w tym:
księgi zapowiedzi — lata 1897–1899, 1891–1910, 1912 i 1914–1922,
księgi zaślubin — 1877–1882, 1893–1899, 1904–1906, 1909, 1913, 1919, 1921, 1924, 1929,
księgi zaślubin postępowych izraelitów — 1919–1939;
- szkolnictwo i oświata;
- szpital gminy:
korespondencja,
księgi funduszy szpitalnych 1905–1919,
dzienniki chorych i księgi historii choroby (szpital na Kazimierzu 1840–1909),
księgi ruchu chorych 1882–1890,
sprawozdania roczne 1900–1933,
sprawy pracowników szpitala 1899–1939,
- łaźnia 1912–1935,
- rzeźnia, sprawy dotyczące obsadzenia stanowiska rzezaka 1898–1934,
- statuty stowarzyszeń żydowskich w Krakowie 1888–1937.


Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem