Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414–2014

red. Paweł Fijałkowski

Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414–2014

Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2020

Ta popularnonaukowa monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników. Ukazuje 500-letnią obecność Żydów w historii stolicy Polski. Zawiera ponad 350 fotografii, map, rycin, infografik i innych materiałów graficznych. Syntetyczne, pisane niespecjalistycznym językiem teksty są dostępne nawet dla czytelników niebędących koneserami literatury historycznej i judaistycznej. Całość prezentowana jest w atrakcyjnej formie wizualnej, wykorzystującej wysokiej jakości oprawę i kolorowy druk.


Autorami poszczególnych części książki są specjaliści zatrudnieni w Żydowskim Instytucie Historycznym:

Paweł Fijałkowski – lata 1414–1862, autor koncepcji i koordynator prac nad książką

Agnieszka Żółkiewska – lata 1863–1939

Marta Janczewska – lata 1939–1945

Andrzej Żbikowski – lata 1945–2014


Publikacja została dofinansowana ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand