Wolny Ptak/Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej

Agnieszka Żółkiewska

Wolny Ptak/Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej

The Free Bird/Der Frayer Foygl. Humor in the Jewish Press in Independent Poland

Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2019
ISBN
978-83-954194-8-5

Jest to pierwszy i największy jak dotąd dwujęzyczny album zbierający rozproszone w bibliotekach na całym świecie satyryczne rysunki i teksty z prasy żydowskiej wydawanej w Polsce w latach 1919–1939. Niegdyś stanowiły one rozrywkę dla miłośników żydowskiego humoru i satyry, dziś stały się źródłem historycznym, które może nam powiedzieć o przeszłości znacznie więcej niż tradycyjne przekazy.

Przedwojenny świat żydowski w Polsce tętnił życiem, z którego na gorąco rodziły się dowcip, satyra i karykatura. Zawodowych kawalarzy żydowskich uważano wtedy za osobną, wyjątkową rasę artystów. Pozostawili po sobie ogromny dorobek humorystyczno-satyryczny, o nich samych jednak wiemy niewiele albo prawie nic. Pamięci tych wszystkich wybitnych twórców – rysowników i literatów – dziś nieznanych i zapomnianych, dedykujemy ten ponad czterystustronicowy tom, który prezentuje część ocalałej po nich spuścizny.

Planowany termin wydania: 15 grudnia 2019 r.


Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz The Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand