Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 1

Opracowanie: Ruta Sakowska

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 1

„Listy o Zagładzie”, wyd. II

Cover
twarda
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2017
ISBN
978-83-65254-61-0

W 1997 roku niniejszy tom zapoczątkował edycję wszystkich dokumentów Konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma). Dziś wznawiamy niedostępne od dawna na rynku księgarskim Listy o Zagładzie nie tylko z okazji mijającego jubileuszu, ale także w celu przypomnienia zawartych w nich tekstów. Antologię listów opracowaną przez Rutę Sakowską trzeba zaliczyć do najbardziej wymownych świadectw czasów Zagłady. Do getta warszawskiego docierała korespondencja z polskich miast i miasteczek; często zanim trafiła do rąk adresatów, jej nadawcy już nie żyli.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand