Zerwana przeszłość

Agnieszka Żółkiewska

Zerwana przeszłość

Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP

Przez pryzmat archiwaliów, materiałów prasowych oraz wspomnień autorka pokazuje, jak kształtowały się losy wyniszczonej i zdziesiątkowanej przez wojnę żydowskiej inteligencji twórczej skupionej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce w latach 1944–1950.

Cover
miękka ze skrzydełkami
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2017
ISBN
978-83-65254-42-9

Decydujący wpływ na wybory i postawy tych ludzi miały trzy różne doświadczenia: Zagłada, antysemityzm i komunizm. Mimo ogromnych przeszkód udało się im reaktywować swoje najważniejsze organizacje: Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, Związek Artystów Scen Żydowskich oraz Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. Wkrótce jednak na skutek rosnącej dyktatury komunistów i programowej stalinizacji całego kraju ich funkcjonowanie zostało całkowicie uzależnione od ówczesnego układu politycznego.

Książka ukazała się w serii „Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce”.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand