Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 21

Opracowanie: Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 21

Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica niesyjonistyczna

Cover
twarda
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2016
ISBN
978-83-65254-35-1

Prezentowany tom obejmuje konspiracyjne pisma wydawane przez trzy grupy ideowo-polityczne: trockistów, Polskich Socjalistów i komunistów oraz przez Blok Antyfaszystowski, będący pierwszą próbą porozumienia środowisk lewicy w getcie warszawskim. Podtytuł tomu: radykalna lewica niesyjonistyczna jest próbą ujęcia tego, co zarazem łączy wszystkie trzy – pozostające w ideowych sporach – grupy i odróżnia je od, z jednej strony, Bundu, z drugiej zaś – syjonistycznej lewicy (Poalej Syjon Lewica, Haszomer Hacair).

Publikowany zespół obejmuje siedem tytułów prasowych: trockistowski „Czerwony Sztandar” i „Przegląd Marksistowski”, wydawane przez Polskich Socjalistów „Podziemne Ghetto”, komunistyczne „Morgn Fraj”, „Morgn Frajhajt” oraz „Fraje Prese”, wreszcie jeden numer pisma Bloku Antyfaszystowskiego – „Der Ruf”. Tom uzupełnia ulotka pierwszomajowa wydana przez trockistów w 1942 r. oraz biuletyn niewiadomego autorstwa, przygotowany po 18 kwietnia 1942 r.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand