Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku

Anna M. Rosner

Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku

Cover
miękka
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2015
ISBN
978-83-61850-75-5

Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku to książka z pogranicza historii, studiów żydowskich i badań migracyjnych, sięgająca znacznie głębiej, niż tylko do XIX stulecia. Choć koncentruje się na historii migracji Żydów aszkenazyjskich do Londynu, której apogeum przypadło na lata 1881–1883, przedstawia także ogólnie historię osadnictwa żydowskiego na Wyspach Brytyjskich od 1066 roku do I wojny światowej.

Autorka podjęła się opisania skomplikowanego zagadnienia rozwarstwienia wewnętrznego żydowskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, pokazując jej strukturę społeczną, zawodową i kwestie związane z walką z ubóstwem. Spróbowała zaprezentować wzajemne wpływy, jakie wywierały na siebie społeczeństwo brytyjskie i ćwierćmilionowa, obca etnicznie, kulturowo i religijnie grupa, która w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zdominowała wschodnie rubieże Londynu (East End). Przedstawiła także wpływ migracji żydowskich na kształtowanie się brytyjskiego multikulturalizmu, prawodawstwa, ale i na nasilający się w okresie międzywojennym antysemityzm. 

Dr Anna Małgorzata Rosner, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Parkes Institute (University of Southampton). Zajmuje się historią i kulturą Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem żydowskiej diaspory w Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand