Obcy jako zagrożenie

Joanna Beata Michlic

Obcy jako zagrożenie

Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych

Cover
miękka ze skrzydełkami
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2015
ISBN
978-83-61850-63-2

„Autorka podjęła trudne zadanie połączenia badania o charakterze historycznym […] ze studium socjologicznym […], rozpatrując trwanie oraz ewolucję stereotypów [antyżydowskich] w latach międzywojennych na tle historycznym, wpływ na ich utrwalenie względnie przemiany podczas lat okupacji oraz Zagłady, a wreszcie powrót stereotypów w nowych warunkach historycznych i ich przeobrażenia po wojnie”.

(z recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego)

 

„Wywody Joanny Michlic są wyważone, autorka stara się unikać drastycznych kwalifikatorów, świetnie panuje nad tematem, wnosi nie tylko garść nowych ustaleń faktograficznych, ale przede wszystkim proponuje zwartą, logicznie uzasadnioną interpretację polskiego antysemityzmu, jako zjawiska kulturowego w najszerszym znaczeniu tego terminu”.

(z recenzji prof. Andrzeja Paczkowskiego) 

Recenzję możecie Państwo przeczytać również na stronie Forum Żydów Polskich.

Finansowane ze środków Taube Philanthropies oraz Fundacji Centrum Taubego oraz przez Hadassah Brandeis Institute, Brandeis University

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand