Róża o trzynastu płatkach

Adin Steinsaltz

Róża o trzynastu płatkach

Rozprawa o esencji żydowskiego istnienia i wiary

Przekład Krystyna Dąbrowska

Cover
miękka
Publisher
Żydowski Instytut Historyczny
Publication year
2014
ISBN
978-83-61850-43-4

Ta książka zwraca się wprost do ludzkiej duszy. Przedstawia inną, wyższą, niewidzialną dla nas rzeczywistość, którą kabaliści opisywali przez wieki. Ukazuje miejsce człowieka w wiecznym, ustanowionym przez Boga porządku.

Adin Steinsaltz, urodzony w 1937 roku w Jerozolimie, uchodzi za najwybitniejszego współczesnego znawcę Talmudu oraz żydowskiej mistyki. Od lat dumnie nosi historyczny tytuł duchowego rabina Rosji, mentora rosyjskich Żydów. Róża o trzynastu płatkach pisana po hebrajsku, a w wersji angielskiej uporządkowana i rozbudowana, jest najpiękniejszym współczesnym studium duchowości żydowskiej i zarazem medytacją nad nią. Znajdują się tu rozważania o aniołach, światach wyższych i niższych, działaniu dobra i zła, o modlitwie, o poszukiwaniu siebie, o szabacie, sefirach i o prawie. Jest to niezwykły, natchniony traktat wart poetyckiego przekładu. Napisał go oddany życiu religijnemu mędrzec, który swoimi dziełami potwierdza bliskie sobie prawdy.

Paweł Śpiewak


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand