Zbiór utworów literackich. 1939 - 1960

Signature Size Unit count File
226 6 m b. 515 Download

Dzieje twórcy: Zbiór utworów literackich twórców żydowskich, utworów powstałych w latach 1937–1997 gromadzonych tuż po wojnie przez terenowe komitety żydowskie, Centralną Żydowską Komisję Historyczną a następnie przez Żydowski Instytut Historyczny. Są wśród nich dokumenty oryginalne powstałe w getcie warszawskim i łódzkim oraz utwory późniejsze — zarówno oryginalne, jak i odpisy. Zbiór powstał z myślą o publikacji antologii utworów dotyczących okresu Zagłady.
Zawartość: Zbiór składa się z 514 jednostek, zawiera ponad 300 utworów literackich.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand