Zbiór planów i map. 1922-1990

Signature Size Unit count File
245 0.5 m b. 226 Download

Dzieje twórcy: Materiały przejęte w 1947 r. od Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione zbiorami lokalnych komitetów żydowskich do 1950 r. , a także tworzone w latach 50-tych na zlecenie ŻIH, zawierają m.in. plany miast z zaznaczeniem dzielnic żydowskich, plany gett, niemieckich obozów pracy przymusowej i obozów zagłady oraz różne powojenne opracowania graficzne dotyczące Zagłady .
Zawartość: Zbiór zawiera m.in..:
- oryginalne mapy miast [1930-1937];
- oryginalne mapy miast z zaznaczeniem dzielnic żydowskich oraz zmian ich granic [1940-1943];
- plany gett i rozmieszczenia szopów oraz diagramy różnych aspektów życia w gettach [1940-1943];
- powojenne plany gett, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i zagłady [1945-1960];
- powojenne mapy eksterminacji ludności na terenach okupowanych i na ziemiach polskich [1945-1960];
- powojenne wykresy i diagramy przesiedleń, wysiedleń i likwidacji ludności żydowskiej w poszczególnych gettach [ 1945-1960].

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand