Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych. 1939 – 1945

Signature Size Unit count File
241 1.5 m b. 606 Download

Dzieje twórcy: Zbiór obwieszczeń i zarządzeń władz okupacyjnych dotyczących Żydów, w tym afiszy drukowanych w gettach na polecenie władz niemieckich, powstał dzięki staraniom Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, w 1947 r. został przekazany do AŻIH.
Zawartość: Zbiór obwieszczeń władz okupacyjnych z lat 1939-1944 liczy 606 jednostek.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand