Rada Żydowska we Włoszczowej. 1941-1942

Signature Size Unit count File
223 0.01 m b. 2 Download

Dzieje twórcy: Rada Żydowska powstała z polecenia władz niemieckich jesienią 1939 r. Getto utworzono 10.07.1940, zlikwidowano we wrześniu 1942 r. wywożąc mieszkańców do ośrodka zagłady w Treblince. W getcie skupiono ok.. 6.000 osób - ludności miejscowej oraz wysiedlonych z Poznańskiego i Włocławka. Pojedyncze dokumenty trafiły do ŻIH w 1951 r. ze spuścizny po Feliksie Przypkowskim z Jędrzejowa, który otrzymał je w 1942 r. w Jędrzejowie od dr Henryka Beera.
Zawartość: Sprawozdanie Komitetu Pomocy Uchodźcom i Biednym z Akcji Opieki Społecznej 1940 r.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand