Rada Żydowska w Staszowie. 1940-1942, [1937-1939]

Signature Size Unit count File
222 0.7 m b. 20 Download

Dzieje twórcy: Podstawowe dokumenty związane z dziejami społeczności żydowskiej w Staszowie do II wojny światowej znajdowały się w archiwum w Sichowie. W 1938 r. mieszkało w mieście 1000 rodzin żydowskich. Rada Żydowska w Staszowie została utworzona na mocy rozporządzenia władz niemieckich z 23.09.1939 r. Getto utworzono tu formalnie w czerwcu 1942 r., zlikwidowano na początku listopada 1942 r., wywożąc mieszkańców do ośrodka zagłady w Treblince. Przez getto przeszło ogółem 8 tys. osób z powiatu staszowskiego oraz z Niemiec i Austrii. Materiały zgromadzone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną przejęto w 1947 r.
Zawartość: 1. Dokumenty Komisji Sanitarnej przy Radzie Żydowskiej w Staszowie:
- zarządzenia dotyczące higieny w getcie 11.1940-09.1942,
- sprawy organizacyjne 02.1941-03.1942,
- wykazy osób skierowanych do łaźni,
- lustracje sanitarne,
- kwitariusz i książeczka kasowa,
- plakaty, zawiadomienia,
- korespondencja 03.1941-03.1942.
2. Materiały organizacji pomocowych przy Radze Żydowskiej 01.1941-02.1942.
3. Książeczki oszczędnościowe z 1936 r.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand