Rada Żydowska w Rawie Ruskiej. 1942

Signature Size Unit count File
232 0.01 m b. 1 Download

Dzieje twórcy: Rawa Ruska. Wehrmacht wkroczył tu w końcu czerwca 1941 r. Od razu na polecenie władz niemieckich powołano Radę Żydowską. Akcja likwidacyjna miała miejsce 25.03.1942, żydowskich mieszkańców przewieziono do ośrodka zagłady w Bełżcu. Nie udało się ustalić, w jaki sposób dokument trafił do AŻIH.
Zawartość: Sporządzona w Radzie Żydowskiej lista osób ubiegających się o koncesję na prowadzenie sklepów i warsztatów, z adresami. 54 nazwiska. 17.02.1942 r.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand