Rada Żydowska w Radomiu. 1940-1941

Signature Size Unit count File
265 0.2 m b. 5 Download

Dzieje twórcy: Zbiór fotografii do wniosków o ausweisy dla Żydów w Radomiu. Dołączone doń 4 wypełnione wnioski (z marca 1941 r., miesiąca utworzenia getta w Radomiu) pozwalają ustalić, iż pozostałe luźne zdjęcia zostały oddzielone od wniosków. Getto w 2 częściach miasta skupiało łącznie ok. 32 tys. osób, zostało zlikwidowane 16-17.08.1942, mieszkańców wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Zbiór fotofrafii trafił do AŻIH jako darowizna. Nie udało się ustalić kiedy.
Zespół zawiera m.in.:
zbiór fotografii ludności żydowskiej w Radomiu
do wniosków o ausweisy z 1941 r. ....................................................... 265/2
(fotografie podpisane – 69 rekordów)

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand