Rada Żydowska w Łęczycy. 1941

Signature Size Unit count File
252 0.2 m b. 1 Download

Dzieje twórcy: Getto utworzono w Łęczycy formalnie w lutym 1941 r., zostało zlikwidowane w kwietniu 1942 r. Przebywało tu ok. 3 tys. osób. Zginęli w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem. Archiwum Rady Żydowskiej uległo zniszczeniu. Nie udało się ustalić, jaką drogą kartoteka trafiła do AŻIH.
Zawartość: Kartoteka ausweisów Żydów w Łęczycy wypełnionych między 11 a 25 czerwca 1941 r., 90 kart ze zdjęciem.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand