Rada Żydowska w Łachwie. 1941

Signature Size Unit count File
216 0.01 m b. 1 Download

Dzieje twórcy: Łachwa. Niemcy wkroczyli do miasteczka 8.07.1941. Prezesem Rady Żydowskiej został Mojżesz Łopatin (następnie w partyzantce). W marcu 1942 r. utworzono tu getto. 2350 Żydów stłoczono w 40 domkach. 3.09. 1942 getto zostało otoczone przez milicję ukraińską i żandarmerię niemiecką. Wcześniej utworzona żydowska samoobrona przygotowała wszystkie zabudowania do podpalenia, aby uniemożliwić wkroczenie Niemców . Teraz podpalono je, co spowodowało dezorientację milicji i żandarmerii oraz umożliwiło 500 Żydom przedarcie się do lasu. W sumie podczas akcji likwidacyjnej zginęło 1800 mieszkańców getta i 350 spośród zbiegłych do lasu. Zginęło też 7 Niemców. Archiwum Rady Żydowskiej nie zachowało się. Nie wiadomo, jaką drogą dokument trafił do ŻIH.
Zawartość: Potwierdzenie dostarczenia robotników żydowskich przez Radę Żydowską w Łachwie, z 25.08.1941 r.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand