Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie). [1939] 1940 – 1943

Signature Size Unit count File
251 0.15 m b. 7 Download

Dzieje twórcy: Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie z siedzibą w Krakowie została powołana zarządzeniem gubernatora Hansa Franka z 28.02.1940 r. Podlegały jej Rady Zdrowia i Okręgowe Izby Zdrowia nadzorujące wszystkie organizacje zawodowe pracowników służby zdrowia. Do ich zadań należała m.in. rejestracja lekarzy, pielęgniarek i techników dentystycznych pochodzenia żydowskiego. Karty rejestracyjne lekarzy trafiły do AŻIH w listopadzie 1996 r. jako darowizna przekazana przez Stowarzyszenie ŻIH.
Zawartość: Na zbiór Izby Zdrowia składają się:
1. Pojedyncze okólniki 1940.
2..Korespondencja lekarzy żydowskich dotycząca przydziału miejsca pracy 1941.
3. Wykazy lekarzy kierowanych do poszczególnych miejsc pracy 1941.
3. Karty rejestracyjne lekarzy żydowskich, 168 kwestionariuszy 1940-1942. (531 rekordów)

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand